Co to jest jasnowidzenie?

Percepcja “pozazmysłowa” jest naturalnym zjawiskiem występującym od zarania ludzkości i jest ono znane we wszystkich kręgach kulturowych, religijnych i nie podlega ograniczeniom ani rasowym, ani też płciowym czy wiekowym. W zależności od kontekstu kulturowo-religijnego może ono być różnie nazywane, jednakże praca i sposób funkcjonowania takich osób zdają się mieć wiele wspólnych mianowników. Przed rozwojem zaawansowanej nauki umożliwiała ona ludziom bardziej detaliczne poznanie rzeczywistości i wyjaśnienie mechanizmów, które z pozoru wydawać by się mogły niezwykle tajemnicze.

Mimo iż samo jasnowidzenie kojarzy się wybitnie z widzeniem przyszłości, z przepowiadanie wydarzeń i często jest społecznie niezrozumiane lub wyśmiane, w rzeczywistości jasnowidzenie jest skomplikowanym (a jednocześnie prostym) procesem poznawczym, który cechuje indywidualizm, wielozmysłowość, multisensoryczność itp. Innymi słowy proces ten jest kształtującym się w czasie, rzeczywistym w umyśle jasnowidza zjawiskiem, które opiera się na danych zebranych za pomocą różnych zmysłów. Często widzeniu towarzyszy słyszenie, wiedzenie lub czucie intuicyjne pewnych osób, miejsc, sytuacji lub przestrzeni.

Wszystkie te zmysły mają za zadanie zebrać informacje i połączyć je w jedną całość, w obraz rzeczywistości jak najbardziej obiektywny, jak najmniej nacechowany naleciałościami umysłu osoby, która używa jasnowidzenia.

Należy tu pamiętać, iż owe zdolności – poprzedzone słowem “jasno” – mają za zadanie, jak owo słowo wskazuje, służyć “jasnym” celom, którymi mogą być: szeroko rozumiana prawda, klarowność, przejrzystość, uczciwość. Powinny dawać odpowiedzi na pytania, prowadzić do poznania Boga/Źródła, powinny ostrzegać ludzi i wskazywać im drogę, ale nigdy nie powinny być dla nikogo wyrocznią. Jak więc widzisz, owa “profesja” wymaga nie tylko lotnego umysłu, wielu treningów, utrzymywania wysokich wibracji, ale przede wszystkim wymaga wysokiego poziomu empatii, moralności, etyki, czystości i mocy duchowej. W przeciwnym wypadku dar ten może zostać sprzeniewierzony a umysł takiej osoby będzie dążyć do uzyskania władzy nad innymi, do manipulacji, do tworzenia wypaczonego obrazu świata etc.

W oparciu o szeroko rozumiane jasnowidzenie można podejmować dalej idące działania, takie jak np: uzdrawianie przyczyn chorób, wypędzanie obcych bytów z aury i ciał ludzi i zwierząt, spisywanie tekstów poszerzających świadomość itp.

Wszystko, co powyżej napisałem, jest wyłącznie moim spojrzeniem na ten temat i zachęcam każdego, aby wyrobił sobie swój pogląd w tym temacie, jak i w każdym innym, bo przecież o to właśnie w życiu chodzi.